داده‌برداری پایدار با دیتا اکوزیشن‌های پرسرعت

داده‌برداری پرسرعت (High-Speed DAQ): آنچه باید بدانید اهمیت سیستم‌های داده‌برداری (High-Speed Data Acquisition Systems) در کاربردهای آزمایشگاهی، صنعتی و عملی غیرقابل انکار است. زیرا این سیستم‌ها مکانیزم استانداردی برای انتقال داده‌های آنالوگ به کامپیوتر برای انجام پردازش بیشتر را فراهم می کنند. با این حال ، این سیستم های DAQ چیزی جز یکپارچه نیستند. سیستم‌های داده‌برداری بسیار متنوع هستند. از سیستم‌هایی که با سرعت نسبتاً کند و دقت پایین داده‌برداری، تا سیستم‌هایی با سرعت و دقت داده‌برداری بسیار زیاد. اگرچه سیستم‌های DAQ...

ادامه مطلب