بررسی روش‌های حذف نویز (NC) در سیستم‌های صوتی

در پدیده‌های صوتی، نویز یک موضوع مهم است. نویز به معنی آلودگی صوتی است. در علوم و مهندسی به سیگنالهای ناخواسته که بر سیگنال‌های اصلی اثر نامطلوب می‌گذارد نویز میگویند. منبع نویز می‌تواند هر عامل خارجی از صدای اتومبیل‌ها گرفته تا صدای ساختمان‌سازی باشد. منابع اصلی نویز شامل منابع طبیعی نویز صوتی مانند رعد و برق، بهمن، زلزله، فوران آتشفشان، صدای حیوانات است و منابع مصنوعی عواملی مانند کارهای ساختمانی، حمل‌ونقل، صنایع، هیاهوی جمعیت و آلات موسیقی هستند. برای کاهش...

ادامه مطلب