کارت داده برداری USB-6353

کارت داده‌برداری نشنال اینسترومنتز مدل USB-6353 ساخت شرکت NI امریکا است. این کارت داده‌برداری براحتی از طریق یک کابل USB به کامپیوتر متصل شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.